Vítejte na stránkách společnosti KP Praha s.r.o.


  
 
............................
 
 
Chtěli byste se informovat o službách společnosti KP Praha? Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme.
 
 
............................
 
 
Na Záhonech 30
Praha 4 - Michle
 
............................
Nabízíme Vám komplexní servis v oblastech účetnictví a daní. Vaše účetnictví a daně jsou naší starostí. 
A proč se rozhodnout zrovna pro naší společnost? Důvodů je několik, například: 
 
    Praxe v oboru přes 20 let,
    Zkušenosti s širokou škálou odvětví,
    Individuální přístup,
    Nalezení optimálního řešení,
    Minimalizace nákladů,
    Šetříme Váš čas.

 
POVINNOST PODÁVAT DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY

Právnické a fyzické osoby, které vlastní datovou schránku, musí od 1. ledna 2015 podávat veškerá daňová přiznání pouze elektronicky. Tato povinnost vyplývá z novelizace zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

§ 72
(4) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1


Za zdaňovací období roku 2013 nemohli starobní důchodci uplatnit slevu na poplatníka. Tuto skutečnost změnilo rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, které navrací starobním důchodcům právo uplatnit si dodatečně slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013.DAŇOVÝ KALENDÁŘ

 
 
DPH 12/14


DPH 4.Q.


Daň silniční


Daň z nemovitosti